Cenová ponukasnap@snap.sk045/5511 526

Nakladače po generálke

V našej spoločnosti vykonávame generálne opravy nakladačov UNC. Generálna oprava alebo hovorovo generálka je v širšom zmysle dôkladná prehliadka, zrevidovanie, reorganizácia, prepracovanie, prerobenie v tomto prípade opotrebovaného nakladača. Ide o druh opravy, pri ktorej dochádza k výmene alebo oprave všetkých opotrebovaných súčiastok či skupín súčiastok. Generálna oprava zachováva, resp.zvyšuje úžitkovú hodnotu daného stroja a predlžuje jeho životnosť.

Generálna oprava zahŕňa:  

- opravu hydromotorov na úroveň nových
- opravu hydrogenerátorov na úroveň nových
- generálnu opravu motora
- kompletnú oprava bočných prevodov
- pretesnenie, alebo výmenu hydraulických valcov
- opravu, alebo výmenu kompletnej spojky so zotrvačníkom
- výmenu všetkých hadíc
- výmenu kompletného výfuku
- výmenu vzduchového filtra
- výmenu hydraulických trubiek
- nastavenie tlakov a celkové doladenie stroja
- výmenu čapov
- výmenu elektroinštalácie
- výmenu olejových náplní a filračných vložiek 
- prestriekanie a vzhľadovú úprava na úroveň nového stroja  a mnoho iných prác.