Cenová ponukasnap@snap.sk045/5511 526

Nakladače repasované

Okrem generálnych opráv vykonávame aj tzv. stredné opravy, alebo repasie nakladačov UNC. Stredná oprava alebo repasia je oprava zameraná na niektorú časť, alebo viac častí nakladača - motor a prevodovka, alebo zdvihový mechanizmus. Ide o druh opravy, pri ktorej dochádza k výmene alebo oprave niektorých opotrebovaných súčiastok či skupín súčiastok. Stredná oprava, resp. repasia zachováva, resp.zvyšuje úžitkovú hodnotu daného stroja a predlžuje jeho životnosť.